Eurocomp

OM OSS

Genom utveckling av egna produkter med hög teknisk och funktionell kvalitet är det vårt mål att vara bäst i branschen. Med vår långa erfarenhet (längst i världen) och med snabb och effektiv personlig service vill vi göra det bästa för att tillgodose kundernas behov av utrustning för inre rengöring av rör och slang.

Hur allt började?

Eurocomp AB har bedrivit sin verksamhet sedan 1988, under nuvarande ägare och ledning. Bolagets utveckling har kännetecknats av en lång och målmedveten expansion. Detta med en från början osedvanligt bra innovationsprodukt – JETCLEANER-systemet.

Eurocomp är originalet

Redan i slutet av 1970-talet uppfanns och marknadsfördes rensprojektiler av Eddie Schef i dåvarande bolaget HIRAB. Dagens rensprojektiler från Eurocomp är alltså originalet till alla efterföljande typer av rensprojektiler på marknaden.

JETCLEANER-produkterna, som består av pistoler och rensprojektiler för invändig rengöring av rör och slang har redan från första början utvecklats och tillverkats av bolaget i Avesta. Under de senaste åren har Eurocomp AB utvecklats till ett etablerat företag med marknadsledande ställning inom sin nisch. Produkterna har vidareutvecklats från enkla handverktyg till semi- och helautomatiserade maskiner.

ISO-renhetsstandard

Idag kan vi rengöra slangar och rör enligt ISO 4406 och ISO 4407 renhetsstandard till fantastiska ISO 15/13/10 beroende på antalet projektiler som används. Ett antal kundanpassade projektil-lösningar har också tagits fram.