SÅ GÖR DU!

Här förklar vi det olika pistolernas funkionalitet.

Så här använder du Jetcleaner Cobra!

Spela videoklipp

1. Munstycke

Din JETCLEANER ansluts till torr, fltrerad (5µ) tryckluft med 6-7 bars tryck. Pistolen öppnas och önskat munstycke sätts enkelt i.

2. Projektil

En hel och oanvänd rensprojektil laddas i munstyckets bakre del varefter pistolen stängs.

3. Avfyra

Munstycket pressas mot ena änden av den slang/rör som ska rengöras. Avfyrningsknappen trycks in till dess att rensprojektilen passerat slangen/röret.

4. Färdigt

Projektil samt smuts, partiklar och orenheter hamnar i uppsamlaren och din slang/rör är rent.

Så här använder du Jetcleaner Classic

Spela videoklipp

1. Munstycke

Din JETCLEANER ansluts till torr, fltrerad (5µ) tryckluft med 6-7 bars tryck. Pistolen öppnas och önskat munstycke sätts enkelt i.

2. Projektil

En hel och oanvänd rensprojektil laddas i munstyckets bakre del varefter pistolen stängs.

3. Avfyra

Munstycket pressas mot ena änden av den slang/rör som ska rengöras. Avfyrningsknappen trycks in till dess att rensprojektilen passerat slangen/röret.

4. Färdigt

Projektil samt smuts, partiklar och orenheter hamnar i uppsamlaren och din slang/rör är rent.