Eurocomp

Experter på invändig rengöring
av slang och rörsystem

Vår Idé är enkel

JETCLEANER-systemet bygger på den enkla principen att en torr projektil pressas med ca 8 bars lufttryck genom ett rör eller en slang och tar med sig all smuts. 

eurocomp_metod_narbild

Från Avesta till USA och Asien

Kundunderlaget, som i starten bestod av ett mindre antal svenska företag, har under åren vuxit kraftigt. Den geografiska försäljningen bedrivs i huvudsak i Skandinavien och Europa men återfinns även i USA och Asien.

Eurocomp AB och JETCLEANER-metodens främsta användare har under åren varit hydraulikbranschen. Det senaste decenniet har dock andra branscher och industrier upptäckt metoden. Bland dessa kan nämnas offshore-, skogs-, stål-, rör- och slang-, färg-, entreprenadmaskin-, lastbils-, personbils- och flygindustrin m.m. 

Under de senaste åren har Eurocomp AB målmedvetet investerat i en ny maskinpark med kraftigt utökad kapacitet för att snabbt och effektivt kunna bistå marknaden.